...

کاش هرگز از آن درخت انجیر پایین نیامده بودم !

/ 5 نظر / 2 بازدید
جمال ناصر

تا سلام اي سان عزيز كاش... تكامل داستان تلخيست پس از مئتها برگشتم تنها با چند شعر و هنوز نام تمام بانوان سرزمينم هاني است

مهرداد

درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه کودکی های مرا میدید. یا یه جا دیگه میگه: اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمیشد یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمیشد.

شروینسا

آخه فقط من میدونم شونه ی چوبی خواهرم کجا افتاده

مهرداد

اه !!!!! بابا آپ کن اینو حصلمون سر رفت!