نرفتم دانشگاه ...
شارژ نداشتم جواب اس ام اس ت رو بدم...
نمیدونم اگه شارژ داشتم جواب میدادم یا نه !!
مهره...!!!!
بودی فکر کنم... ولی نیستی الان...
راست میگی..
خیلی فرق میکردی با بقیه... یعنی من فکر میکردم فرق میکنی..
واسه نبودن بین اونا و بودن پیش تو خیلی تلاش میکردم...
ولی الان دیگه حس نمیکنم که فرق میکنی..
مثل همه ی آدمای دیگه شدی...
...
نمیدونم شایدم من عوض شدم...
..
شاید من شدم مثل بقیه و تو هنوز همونی...

...